0

Free Gaza Danmark er et uafhængigt dansk initiativ, der har som mål at bryde Israels ulovlige blokade af Gaza-striben. Vi er en del af ‘Frihedsflotillen’  et initiativ startet i kølvandet på 2011-forårets demokratiske opstande i Mellemøsten. Med dansk deltagelse i den internationale båddelegation gør vi det internationale samfund og Gaza-stribens indbyggere opmærksomme på, at vi ikke vil se stille til, mens 1,8 millioner mennesker kollektivt afstraffes. Vi deltager nu i ’Frihedsflotille 4’ eller rettere ”Women’s Boats to Gaza”.

Bådene vil sejle mod Gaza i slutningen af september.