0

Free Gaza Danmark er et uafhængig dansk initiativ, der har som mål at bryde Israels ulovlige blokade af Gaza-striben. Sammen med vores canadiske partnere er vi del af ‘Frihedsflotillen’ – et initiativ startet i kølvandet på 2011 forårets demokratiske opstande i Mellemøsten. Med dansk deltagelse i den internationale båddelegation gør vi det internationale samfund og Gaza-stribens indbyggere opmærksomme på, at vi ikke vil se stille til, mens 1,8 millioner mennesker kollektivt afstraffes.